2010. június 5., szombat

Példátlan-e Isten?

”my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej,
zarówno wierzący w Boga
będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna,
jak i nie podzielający tej wiary,
a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł,
równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski”

”We, the Polish Nation – all citizens of the Republic, both those who believe in God as the source of truth, justice, good and beauty, as well as those not sharing such faith but respecting those universal values as arising from other sources, equal in rights and obligations towards the common good – Poland”

„Mi, a Lengyel Nemzet – a Köztársaság minden polgára, azok, akik hiszik, hogy Isten minden igazság, igazságosság, jóság és szépség forrása, és azok is, akik nem osztoznak ebben a hitben, de elfogadják ezeket a számukra más forrásokból eredő egyetemes értékeket, egyenlő jogokkal és kötelezettséggel rendelkeznek a közjó irányába, amely Lengyelország.”

„Mi, a Magyar Köztársaság Országgyűlésének tagjai, azok, akik hiszünk abban, hogy Isten a történelem ura, s azok, akik a történelem menetét más forrásokból igyekszünk megérteni, hazánkért és a magyar nemzet egészéért…”