2012. szeptember 23., vasárnap

Értekezés a barátságról és a pedagógiáról

Müller tanár úrnak elmondták, hogy a fiúk „szadizzák” egyik társukat. Miután kiderítette a szó jelentéstartalmát, azt a feladatot adta nekik, hogy minden németórára (heti öt volt a héten a gimnáziumban) írjanak egyoldalas fogalmazást a barátságról.

A tizedik fogalmazás után az egyik fiú odament hozzá óra után, a teste megfeszült, szeme haragosan izzott.

­– Tanár úr! Én nem tudok többet írni! Már nem alszom, csak a szavakon gondolkodom egész éjjel!

– Róbert, ha én mondom el, miért kell dolgozatot írniuk, nem ér az egész semmit – felelte a tanár úr.

Még öt nap és öt fogalmazás után a fiú újra odament Müllerhez. Teste már nem volt feszült, szeme csillogott.

– Tanár úr! Én rájöttem!

– Igen?

– Nem helyes dolog betenni Pétert minden nagyszünetben a kukába!

2012. szeptember 9., vasárnap

Élni, enni kell – @zencsaj

Lukács György utolsó felesége Az esztétikum sajátossága kötet keletkezésének idején halt meg.

Mesélik, hogy az első nélküle töltött reggelen asztalhoz ült, és a bejárónőtől reggelit kért. A nő, aki régóta Lukácsék körül élt, megbotránkozott.

– Hogy képes most az evésre gondolni? ­– kérdezte.

– Nézze – felelte Lukács, – a legszívesebben utánahalnék én is. De nem tudok, bármennyire is szeretnék. Következésképpen nekem élnem kell. Ahhoz pedig, hogy éljek, zabálnom kell. Szóval, lenne szíves, és felszolgálná végre a reggelit?

2012. szeptember 2., vasárnap

A balta gyerekkora

Engem leginkább az a lélektani pillanat érdekel, amikor okos, művelt, szakterületükön jártas emberek meghozzák a döntést, amelyről tudják, hogy helytelen, de valami pátoszos, homályos magasabb célnak megfelel. Amikor lesújt a Párt megfellebbezhetetlen akarata.

Amikor Rajk László bevallja, hogy imperialista kém a kommunizmus érdekében.

Amikor Kádár felfogja, hogy az azonnali államcsőd és pusztító anarchia elkerülése érdekében Nagy Imrének meg kell halnia.

Amikor Navracsics hazaindítja az elítélt azeri gyilkost, aki ott nemzeti hős.

Ahogy Lázár fogalmaz Hódmezővásárhelyen:

„Ha Budapesten mondok valamit, azt biztos nem hajtják végre másnapra, sokszor csak kifogásokat hallok a minisztériumokból, itt viszont másnap minden úgy van, ahogy megbeszéltük" - mondta Lázár

Az idézet sokkal bővebb jelentéstartalmú – látjuk, hogy nap a napra vesznek azok, akik józan eszükkel állnak ellen a homályos, közelebbről meg nem határozott, önsorsrontó nagy cél megvalósításának.