2011. január 8., szombat

Egy hiánycikkről

„A tolerancia elsősorban a beszélgetés bizonyos stílusjegyeire utal, és azt fejezi ki, hogy a vita résztvevői mennyire képesek sértődés, illetve agresszió nélkül elfogadni a magukétól eltérő véleményeket. Nagyon fontos azonban szem előtt tartani, hogy a tolerancia formai, és nem tartalmi jegy: az eltérő véleményeknek nem a tartalmát, hanem a tényét kell elfogadni, pontosabban másoknak azt a jogát, hogy a mi véleményünktől eltérő véleményt formáljanak, a mi viselkedésünktől eltérő módon viselkedjenek, a mi ízlésünktől eltérő ízlésük legyen.”

(in.: Hankiss Ágnes: A bizalom anatómiája, Magvető Kiadó, 1978. pp. 167–168. Kiemelések az eredetiben.)