2010. szeptember 14., kedd

A mintegy 48,2 liter és társai

Aki ezt érti, az üstöllést Schmitt Pál-díjat kap a magyar nyelvezet felsőfokú blikkfangjáért.

Idézem:
Megkezdődött a csatornarendszer kiépítése Domaszéken

A dél-alföldi régió fejlesztési stratégiája az Európai Unió közösségi céljaival és a nemzeti fejlesztési célokkal összhangban került megfogalmazásra. Figyelembe véve a helyzetelemzésben feltárt problémákat, területi különbségeket és sajátosságokat, a Dél-alföldi Operatív Program jövőképe, hogy a régió váljon a „tudás és egészség régiójává” az Európai Unió átlagához ütemesen felzárkózó Magyarországon. Ehhez kapcsolódóan a Dél-alföldi Régió átfogó célja a fenntartható növekedés biztosítása, a foglalkoztatás bővítése, valamint a területi különbségek kiegyenlítése.
Magyarország közel 45 000 km2 nagyságú síkvidéki területének jelentős részén fennáll a belvíz megjelenésének veszélye. Az ilyen mértékű, rendszeresen visszatérő belvízjárás nemzetközi összehasonlításban is egyedi problémát jelent. Az Európai Unió 2007 – 2013 közötti időszakban jelentős mértékben támogatja Magyarországot, így lehetővé vált a belterületi vízrendezés I ütemének megvalósítása.
Domaszék községet az elmúlt években több alkalommal is elöntötte a belvíz, 1999 – 2000 –ben, 2005-ben és 2006. évben is. Idén 2010-ben Csongrád megyében 27 település vett részt a belvíz elleni védekezésben, mégis a katasztrófavédelmi főigazgatóság közlése szerint Domaszéken volt a legsúlyosabb a helyzet.
A község belterületén, sok helyen már kiépített csapadékvíz csatorna van, viszont a terület teljes víztelenítése még nem megoldott.
A Belterületi csapadék- és belvízelvezetés I. ütem DAOP – 2009 – 5.2.1.A Európai Uniós pályázatnak köszönhetően Domaszék település I., II: öblözetének teljes belterületén lehetővé válik a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése. A pályázat fő célja, a társadalmi hasznosságot tekintve, a lakosság életkörülményeinek javítása , gazdaságosságát tekintve az elöntések minimalizálása, a káresemények összegszerűségének csökkentése.
A projekt teljes megvalósításával 2773,5 méter nyílt-zárt, burkolt csapadékvíz elvezető hálózat jön létre. Ezek kiépítését követően a település I., II. öblözetében a pályázatban szereplő szakaszokon keletkező mintegy 48,2 liter / sec, közvetve az I., II. öblözetben összesen keletkező mintegy 425 liter / sec csapadékvíz elvezetése válik lehetővé. A 4 db csatornaszakasz közvetlenül 54 db lakóház állagmegóvását jelenti és elöntését előzi meg, közvetve azonban az I., II. öblözetben lévő mind az 527 belterületi ingatlan érintett. A beruházás összköltsége közel 80 000 000 Ft.