2010. augusztus 2., hétfő

Ez vicc :)

Image001

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (TBDSZ)

            TILTAKOZÁSA

                                                                                

Tiltakozunk az ellen, hogy minket, a társadalombiztosításban dolgozó kormánytisztviselőinket, korábban köztisztviselőinket konkrét bizonyítékok nélkül tisztességtelennek és hatalmaskodónak tituláljanak!  

A társadalombiztosítás a biztosítottak életében születéstől lényegében a halálig bezárólag jelen van.

Hiszen születéskor adják ki a TAJ kártyát, a biztosított szülésekor a terhességi-gyermekágyi segélyt, majd gyermekgondozási díjat, betegség miatt a táppénzt, a gyermek betegsége esetén gyermekápolási táppénzt, baleset esetén pedig baleseti táppénzt folyósítanak, az egészségügyi szolgáltatókkal kapcsolatot tartanak, stb.

Kormánytisztviselőink állapítják meg a nyugdíjakat öregség, rokkantság, baleseti rokkantság esetére, vagy valamelyik elhunyt hozzátartozó jogán, és az egészségkárosodott személyek szociális járadékait is.

Ezek a tisztviselők nem munkahelyre járnak be dolgozni. Ők hivatást gyakorolnak, szigorú szabályok szerint végzik munkájukat. A törvényekben, jogszabályokban, utasításokban, informatikai leírásokban megfogalmazott „irányítást” feltétel nélkül végre kell hajtani.  Nagyon fontos, hogy nem a tisztviselő találja ki, mit hogyan kell végrehajtani, hanem azt a fentiekben említett „parancsok” határozzák meg.

Sértőnek és egyben felháborítónak tartjuk, hogy Magyarország miniszterelnöke 2010. július 07-én, a Lehet Más a Politika országgyűlési képviselőcsoportjával történt tárgyalását követően tartott sajtótájékoztatón a Nemzeti Együttműködés Nyilatkozatának kormányhivatalokban történő kifüggesztésével kapcsolatban azt mondta: „Nincs lopás, nincs hatalmaskodás, nincs többé olyan, hogy az állampolgárt nem segítségre szoruló ügyfélnek tekintjük, hanem alávetettnek. Ezeknek mind vége van. Én még egyszer mondom, ragaszkodom ahhoz, hogy ezt nap mint nap, akár minden magyar állami alkalmazott lássa.”

Elfogadhatatlannak tartjuk az utóbbi időben a köztisztviselőinkkel kapcsolatban megjelent és elhangzott véleményeket, a bebetonozott állásról, a jó fizetésről, arról, hogy az ügyfelekkel szemben lekezelőek, hogy csalás és lopás van a "házuk táján".

Az is sértő, hogy azok a tisztviselők, akiknek a mindennapi munkája az állampolgárok mindennapjaival szoros kapcsolatban vannak, ilyeneket kénytelenek hallgatni, tudva azt, hogy a sajtóhírek nem róluk szólnak, de ők is közszolgák és azokkal azonosítják őket, akikről a hírek szólnak, mikor az ügyfelek bántó megjegyzései hallatán is türelmesen, mosolyogva, az ügyfelet segítve ügyeinek intézésében állnak helyt nap mint nap.

Ezen tisztviselőknek vagyonnyilatkozatot kell tenniük, további jogviszonyt csak engedéllyel létesíthetnek, és csak olyant, ami a munkájukkal nem összeférhetetlen. Munkahelyen és azon kívül olyan magatartást kell tanúsítaniuk, amely méltó a kormánytisztviselőhöz. Szabad véleménynyilvánítási lehetőségük nincs, pártpolitika mentesen, részrehajlás nélkül kell munkájukat végezni, 2003. évi bérszínvonalon. Ezért az „igen jó” fizetésért hallgathatják a róluk szóló lejárató kampányt és annak következményeit, kezdve a mérhetetlen mennyiségű jutalmakról, a lopásról, az ügyfelek alávetettségéről, egészen a hozzá nem értő munkavégzésig.

A Kormánytisztviselői törvény bevezetésével már azt a védelmet sem biztosítja számukra az állam, hogy indoklás nélkül ne lehessen felmenteni őket állásukból.

Tiltakozunk, mert e több tízezres, becsületesen dolgozó társadalmi réteg az őket alkalmazó állam védelmére nem számíthat most már, csak a szakszervezetekére.

 

Budapest. 2010. július l6.          

                                                                                                                      TBDSZ