2010. július 8., csütörtök

Vas István: Ének a magányról

adj bátor szívet és elmét
vígan kimaradni e korból!

V í g a n   k i m a r a d n i...