2010. december 15., szerda

Egy kis időutazás

„A pártnapokon, az üzemi röpgyűléseken, a falvakban, szövetkezetekben, hivatalokban ökölbe szorított kézzel, türelmetlen haraggal követelnek gyors és határozott elégtételt a dolgozók százezrei.”

„»Alávaló, hitvány ember az, aki nem gyűlöli ezeket a gazembereket« – mondotta egy értelmiségi dolgozó az Egyesült Izzóban.”

A felelősségrevonás óráiban hálatelt szívvel, forró szeretettel fordul népünk azok felé, akik megakadályozták e véres tervek végrehajtását, ártalmatlanná tették és a vádlottak padjára juttatták a lelkiismeretlen kalandorokat. Hatalmas pártunk bölcs vezére, Rákosi elvtárs ünneplésétől zeng az ország.”

„A győzelem tudata büszkeséggel tölti el népünket, megsokszorozza elszántságát, egységes akarattal kíméletlen megtorlást követel az árulók ellen.”


In: Ítél a nép Szabad Nép, 1949. szeptember 16. 1. oldal