2010. december 17., péntek

Az újság ne legyen „szürke”

„A Népszabadság most már nem közli majdnem meztelen színésznők képeit, de egyébként lázas erőfeszítéseket tesz, hogy minél jobban hasonlítson a régi burzsoá újságokra. Ennek megfelelően széles körben tájékoztat a nem politikai gyilkosságokról, az újság hírei között külön rovata van a házasságkötésnek és a szerelmi levelezésnek, keresztrejtvényeket közöl, kártyarovat van Bridzs címmel. Mindezt azért teszik, hogy az újság ne legyen »szürke«, mint a »rákosisták« idején.”

Rákosi Mátyás levele Hruscsovhoz, Moszka, 1957. február 15. (In: Kanyó András: Kádár János – Végakarat, Hírlapkiadó Vállalat [é. n.] p. 184. – kiemelés az eredetiben)