2010. október 27., szerda

Fiam, maga kifogta Dél-Amerikát…

Argentínát az jellemzi, hogy egyfelől létezik a nép túlnyomó többsége, amelybe a munkások, az alkalmazottak, a parasztok, a kézművesek, a bérből és fizetésből élő értelmiségiek, a kiskereskedők, a kisiparosok és az agrárkistermelők tartoznak. Másfelől van egy kisebbség, amely a hazai és külföldi latifundistákból, a nagyiparosokból és nagykereskedőkből, bankárokból áll, akik imperialista gyökerekkel rendelkeznek.

Hogy mit nem mond, Tábornok Úr!