2012. augusztus 7., kedd

A semmitmondás művészete

a „társaság szerződésben vállat feladatai a szennyvízcsatorna-építés ideje és a konszolidációs időszak alatti ideiglenes nyomvonal biztonságos közlekedésre alkalmas helyreállítása, a nyomvonal konszolidációs idő alatti karbantartása, valamint a konszolidációs időszakot követő legalább az eredeti pályaszerkezettel egyenértékű, egyenletes teherbírást biztosító, aszfalt kopóréteggel bezárólagos végleges, nyomvonalon történő sávos helyreállítása. Az ideiglenes helyreállítás közlekedésre alkalmas állapotára irányuló karbantartás folyamatos feladat, melyet időszakonként elvégeznek.”