2010. május 11., kedd

Sajtközlemény v2.0

Ad notam: aki nem tud arabusul, ne beszéljen arabusul (Az nagy Word az nagy korrektúra funkciójának célszerűtlen használatjárúl)

Öt napjuk van az őstermelőknek! – figyelmeztet a Magyar Agrárkamara
 
Ezen a héten még bejelentkezhetnek az őstermelők a nemzeti kárenyhítési rendszerbe, amely a nem biztosítható elemi károk, tehát belvíz-, fagy- és aszálykárok ellen hivatott országos szinten megteremteni a mezőgazdasági termelők kárenyhítési lehetőségét. Az őstermelők számára választható, míg a piacra termelő üzemek, egyéni és családi gazdálkodók számára tavaly óta kötelező rendszer – hívja fel a figyelmet a Magyar Agrárkamara.
Május 15-ig (praktikusan május 17-én, hétfő éjfélig) jelentkezhetnek az őstermelők a nemzeti kárenyhítési rendszerbe. Ehhez egy nyilatkozatot kell készíteniük, s minden évben az egységes támogatási kérelem benyújtásának határideéig – ez most május 15. - eljuttatniuk az agrárkárokkal foglalkozó intézményhez. A nyilatkozat befogadásáról a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal dönt. Az őstermelő ezzel kötelezettséget is vállal arra, hogy befizeti a kárenyhítési hozzájárulást, azaz az általa művelt szántó után hektáronként 800, ültetvény esetén 2000 forintot évenként. Ezt az összeget az őstermelőknek – is – június 30-ig kell átutalni az MVH adott számlájára (a meg nem fizetett hozzájárulást adók módjára hajtják be). 
Az adott évben keletkezett belvíz-, fagy- és aszálykárok mértékéről és a kárenyhítési kérelemről szóló dokumentumokat – a kárfelmérést a falugazdászok végzik - minden év október 20-ig kell a MgSzH-hoz benyújtani. A hivatal e papírokat ellenőrzi és legkésőbb november 10-ig átadja az MVH-nak, amely aztán a rákövetkező év március 15-ig fizeti ki a jogos kárenyhítési összeget a termelő részére – foglalta össze a tudnivalókat a Magyar Agrárkamara. 

(v. 1.0)

 


Egy hetük van az őstermelőknek! – figyelmeztet a Magyar Agrárkamara
 
Hétfőig még bejelentkezhetnek az őstermelők a nemzeti kárenyhítési rendszerbe, amely a nem biztosítható elemi károk, tehát belvíz-, fagy- jégeső és aszálykárok ellen hivatott országos szinten megteremteni a mezőgazdasági termelők kárenyhítési lehetőségét. Az őstermelők számára választható, míg a piacra termelő üzemek, egyéni és egyéni vállalkozóként családi gazdálkodók számára tavaly óta kötelező rendszer – hívja fel a figyelmet a Magyar Agrárkamara. 
Május 15-ig (praktikusan május 17-én, hétfő éjfélig) jelentkezhetnek az őstermelők a nemzeti kárenyhítési rendszerbe. Ehhez egy nyilatkozatot kell készíteniük - az 33/2009 FVM r. 1. sz. mellékletének megfelelő tartalommal - , s minden évben az egységes támogatási kérelem benyújtásának határideéig – ez most május 17. - eljuttatniuk a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. A nyilatkozat befogadásáról a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal dönt. Az őstermelő ezzel kötelezettséget is vállal arra, hogy befizeti a kárenyhítési hozzájárulást, azaz az általa művelt szántó után hektáronként 800, ültetvény esetén 2000 forintot évenként. Ezt az összeget az őstermelőknek – is – június 30-ig kell átutalni az MVH adott számlájára (a meg nem fizetett hozzájárulást adók módjára hajtják be). 
Az év során a termelőt ért elemi károkról a káresemény bekövetkezését követően 10. napon belül be kell jelenteni a megyei MGSzH-hoz. Az adott évben keletkezett belvíz-, fagy-, jégeső és aszálykárok mértékéről és a kárenyhítési kérelemről szóló dokumentumokat – a kárfelmérést a falugazdászok végzik - minden év október 20-ig kell a MgSzH-hoz benyújtani. A hivatal e papírokat ellenőrzi és legkésőbb november 10-ig átadja az MVH-nak, amely aztán a rákövetkező év március 15-ig fizeti ki a jogos kárenyhítési összeget a termelő részére – foglalta össze a tudnivalókat a Magyar Agrárkamara.
(v. 2.0)