2012. június 20., szerda

NAV-közlemény: Itt a nyár, itt a diákmunka szezon

A nyári szünet sok diák számára nem csak a pihenés időszaka, hanem a munkavégzésé is. Munkát önállóan is lehet vállalni, de a diákok körében az ún. iskolaszövetkezeti forma a legnépszerűbb. Általános szabály, hogy munkaviszonyt az létesíthet, aki a 16. életévét betöltötte, de az, aki 15 éves elmúlt és nappali tagozatos tanuló is foglalkoztatható, esetükben szükséges azonban a törvényes képviselő hozzájárulása.

 

A tanulók alkalmazhatóságának lehetőségei

 

 

Feltétele

Adó

Járulék

Munkaviszony

Munkaszerződés

Bérjövedelem

Biztosított

 

 

Egyszerűsített foglalkoztatás*

 

Speciális munkaszerződés – Egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény és a Munka Törvénykönyve szerint

 

Bérjövedelem

 

Egészségügyi (+baleseti eü.-i) szolgáltatásra, álláskeresési járadékra, nyugellátásra jogosult lesz

Egyéb jogviszony

 

Megbízási szerződés

– Polgári Törvénykönyv szerint

 

Önálló tevékenységből származó jövedelem

 

Egészségügyi szolgáltatásra jogosult és biztosított lesz, ha a havi jövedelem több mint 27.900,- Ft, napi: 930,- Ft

(*mezőgazdasági, turisztikai idénymunka ill. alkalmi munka)

 

Fontos, hogy mindig legyen a diák birtokában egy munkaszerződés, megbízási szerződés, amit mind a diák, mind a munkáltató aláírt.

Bármilyen jogviszonyban kerül sor a diákmunkára, a tanulónak mindenképpen rendelkeznie kell adóazonosító jellel a kifizetéshez. Aki még nem rendelkezik adóazonosító jellel az a 12T34-es nyomtatvány kitöltésével igényelheti, ami az ügyfélszolgálatokon beszerezhető, vagy a www.nav.gov.hu honlapról letölthető. A kártya igénylése első alkalommal ingyenes.

A diákoknak a megszerzett jövedelemről az adóévet követő év május 20-ig kell majd bevallást készíteni a kifizetett j&ouml
;vedelemről szóló igazolások alapján. A bevallásban szereplő fizetendő adót a bevallás benyújtásának határidejéig meg is kell fizetni, az esetleges túlfizetés pedig a bevallásból visszaigényelhető. A bevallás alapját képező kifizetői igazolásokat 5 évig meg kell őrizni. A bevallás elküldhető elektronikusan (ügyfélkapun keresztül), postai úton, illetve személyesen is beadható. Javasoljuk, hogy adóügyeiket a fiatalok intézzék elektronikusan, aminek a kulcsa egy Ügyfélkapu-regisztráció. A regisztrációhoz érvényes személyazonosító okmány és egy működő e-mail cím szükséges és ügyfélszolgálatainkon vagy az okmányirodáknál kezdeményezhető. A bevallási kötelezettség teljesítéséhez segítséget nyújthatnak a honlapunkon elérhető kisfilmjeink, a www.nav.gov.hu/nav/ugyfelszolg/regiok/delalfo/ugyintezesi_helyek/elektr.html oldalon.

Részletesebb tájékoztatás ügyfélszolgálatainkon és a 06-40-42-42-42-es telefonszámon, valamint a fent megjelölt honlapon a Helyi hírek/Friss információk alatt érhető el.