2010. február 1., hétfő

Korrupt férgek

– Örülök, hogy eljött – mondta búcsúzáskor a polgármester. Kezet
nyújtott. Mindketten mosolyogtunk.
– Számomra megtiszteltetés – feleltem.
Egészen az ajtóig kísért, kissé lemaradva. Arcáról letörölhetetlen
volt a mosoly. Megvárta, míg felvettem a kabátom, és elindultam a kapu
felé.
Amikor kiszálltam a kocsiból, jött a puli. Farkcsóválva jött, roggyant
térdekkel. Rajongva nézett rám. Látta, hogy autóm van: fölnyújtotta
fejét, hogy vakarjam meg.
Megvakartam a fülét.
– Korrupt féreg – gondoltam magamban.
– Korrupt féreg – gondolta a puli.